AUTORSKÉ KNIHY

Nepolepšitelná víra v lepší budoucnost

Der unverbesserliche Glaube an eine bessere Zukunft
An Invertarate Faith in a Better Future
L´Incorrigible naïveté de croire en un futur meilleur

Fotografie: Dana Kyndrová
Úvodní text: Ludvík Vaculík
Jazyk: český, anglický, německý, francouzský
Grafická úprava: Martin Balcar
Rok vydání: 1998
Vydání první
Vydal: Prostor
Formát: 144 stran, 30 x 23 cm, 100 foto
Vazba: pevná s přebalem
ISBN: 80-85190-68-0


První autorská publikace Dany Kyndrové. Fotografie jsem rozděleny do čtyř kapitol: 70. – 80. léta (Normalizace), Listopad 89, 1990 – 1991 (Odchod sovětských vojsk) a 1990 – … Název vychází z úvodního textu spisovatele Ludvíka Vaculíka, který kriticky glosuje atmosféru manifestací za normalizace, během listopadu 89 i poté.

KOUPIT

RUSOVÉ …/ RUSSIANS

Jejich ikony a touhy / Their Icons and Desires

Fotografie: Dana Kyndrová
Úvodní text: Jefim Fištejn
Jazyk: český, anglický, ruský
Grafická úprava: Vladimír Vimr
Rok vydání: 2015
Vydání první
Vydal: Kant
Formát: 300 stran, 29 x 30 cm, 230 foto
Vazba: pevná s přebalem
ISBN: 978-80-7437-164-6


Kniha představuje určitý esej o životě ruského národa, kterému se přední česká humanistická fotografka věnovala téměř 40 let. Pohled na národ, který má potřebu ikon, svatých či politických. Renesance pravoslaví po odvržení komunistické ideologie. Ruský mesianismus, patos i velikášství. První část knihy je věnována období Sovětského svazu, nicméně stěžejní část tvoří fotografie ze současného Ruska, kdy se po rozpadu sovětského impéria Rusům opět navrací národní sebevědomí. Kromě úvodního textu Jefima Fištejna obsahuje kniha i detailní popisky s vysvětlením reálií.

KOUPIT

S NIMI A BEZ NICH…

With them an without them…

Fotografie: Dana Kyndrová
Úvodní text: Ivo Pejčoch
Jazyk: český, anglický
Grafická úprava: Robin Cais
Rok vydání: 2015
Vydání první
Vydal: Leica Gallery Prague
Formát: 88 stran, 22 x 23 cm, 75 foto
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-905103-6-4


Kniha prezentuje fotografie z projektu z let 1990-1991, kdy se autorka několik měsíců věnovala zachycení přelomové etapy novodobých českých a slovenských dějin – ukončení tzv. dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československa. Po 25 letech se autorka vypravila na místa zdokumentovaná na jejich fotografiích z 90. let a soubor obohatila o záběry, které i dnes připomínají sovětskou misi na našem územ

KOUPIT

RITUÁLY NORMALIZACE

The Rituals of Normalization

Fotografie: Dana Kyndrová
Úvodní text: Ivan Klíma
Jazyk: český, anglický
Grafická úprava: Otakar Karlas
Rok vydání: 2011
Vydání první
Vydal: Kant
Formát: 176 stran, 29 x 23 cm, 136 foto
Vazba: pevná s přebalem
ISBN: 978-80-7437-044-1


Publikace zahrnuje fotografie z období 70. a 80. let, kdy se Dana Kyndrová systematicky věnovala zachycení atmosféry masových komunistických slavností v Praze, které se konaly na Letenské pláni (První máje), na Staroměstském náměstí (výročí VŘSR a Vítězného února, Mírový kongres) a na Strahovském stadionu (spartakiády). Tyto tři základní politické „pilíře“ projektu doplňují fotografie z každodenního života v období normalizace, respektive tzv. menší, nepolitické či přesněji osobní rituály jako jsou taneční, maturita, vánoční svátky, zabíjačka, poslední leč, diskotéky, chmelové brigády, Matějská pouť, atd., které atmosféru tehdejší neutěšené doby nepřímo podtrhují. Autorka řadu těchto fotografií již dříve publikovala či vystavila v rámci několika dílčích projektů. Nicméně, takto koncepčně, kdy se jedná víceméně o retrospektivu její tvorby 70. a 80. let, jsou fotografie představeny vůbec poprvé.

KOUPIT

This is one of the things
we do best 

Fotografie: Libuše Kyndrová a Dana Kyndrová
Texty: Zdeněk K. Slabý, Jiří Macků
Jazyk: česky, anglicky, francouzsky
Grafický úprava: Otakar Karlas
Rok vydání: 2009
Vydání první
Vydal: Kant
Formát: 96 stran, 30 x 23 cm, 75 foto
Vazba: pevná s přebalem
ISBN: 978-80-86970-95-0


Společná publikace Dany Kyndrové a její matky Libuše přestavuje klasické černobílé fotografie, které pojí africký původ. Zatímco dcera vystavila soubor Togo rok po jeho vzniku již v roce 1976 na své první autorské výstavě, její matka své fotografie z Alžírska zveřejňuje jako celek po 45 letech od jejich vzniku vůbec poprvé.

KOUPIT

PODKARPATSKÁ RUS

Subcarpathian Ruthenia

Fotografie: Dana Kyndrová
Úvodní text: Agáta Pilátová
Jazyk: český, anglický
Grafická úprava: Karel Kerlický
Rok vydání: 2007
Vydání první
Vydal: Kant
Formát: 108 stran, 21 x 23 cm, 88 foto
Vazba: pevná
ISBN: 978-80-86970-37-0


Kniha završila patnáctiletý projekt, kdy autorka v letech 1991 až 2006 fotografovala život karpatských horalů, respektive Rusínů na území dnešní Zakarpatské Ukrajiny. Lidé tu žijí v sepjetí s přírodou, uchovávají si tradiční náboženské zvyky, vzájemně si pomáhají a jsou velice srdeční. Fotografie v publikaci jsou řazeny tak, aby ukázaly život horalů od jaro do zimy, tedy od Velikonoc do Vánoc, kdy se příroda ukládá ke spánku, aby opět zjara zahájila svůj věčný koloběh, ve své podstatě stejný jako je život lidí.

KOUPIT

This is one of the things
we do best 

Mezi vdechnutíma a vydechnutím / Between Inhaling adn Exhaling

Fotografie: Dana Kyndrová
Úvodní text: Jaroslav Boček
Jazyk: český, anglický
Grafická úprava: Karel Kerlický
Rok vydání: 2002
Vydání první
Vydal: Kant
Formát: 106 stran, 27 x 23 cm, 97 foto
Vazba: pevná s přebalem
ISBN: 80-86217-25-6


Kniha obsahuje fotografie ze 70. a 80. let, nicméně většina vznikla v 90. letech, kdy toto téma autorka rozvíjela nejen v Čechách, ale i ve Švýcarsku, Francii a Anglii. Cílem bylo postihnout život ženy v celé jeho rozmanitosti, počínaje zrozením a smrtí konče. Celý projekt je rozdělen do sedmi oddílů – dospívání, mateřství a rodina, zábava, práce, erotika, víra a stáří. Kromě objektivní chronologie životní pouti člověka, respektive ženy, fotografie postihují i základní životní hodnoty, které nás provázejí a ovlivňují během celého našeho bytí. Jedná se o téma víceméně obecné, tedy nejde o zobrazení konkrétního prostředí či specifiky určité země. Dalo by se říci, že se jedná o „ženu evropskou“. Autorem textu je spisovatel a filmový kritik Jaroslav Boček, který se od 60. let věnoval i fotografii.

KOUPIT

ODCHOD SOVĚTSKÝCH VOJSK

Вывод советских войск
Departure of Soviet Troops
1990-1991

Fotografie: Dana Kyndrová
Texty: Pavel Halík, Jindřich Pecka, Michael Kocáb
Jazyk: český, ruský, anglický
Grafická úprava: Karel Kerlický
Rok vydání: 2003
Vydání první
Vydal: Kant
Formát: 96 stran, 21 x 23 cm, 75 foto
Vazba: pevná s přebalem
ISBN: 80-86217-64-7


Kniha zachycuje přelomovou etapu československých dějin – ukončení tzv. dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československa. Cílem nebylo vytvořit kroniku samotného odchodu, ale postihnout atmosféru v sovětských kasárnách, kde se pro autorku vizuálně koncentrovala předzvěst rozpadu sovětského impéria. Ubohost a apatie řadových vojáků uprostřed omšelých agitačních komunistických kulis tak nejen symbolizuje začínající agónii totalitního systému, ale zároveň budí soucit s prostým člověkem, který často bývá jen loutkou velkých politických her. Pro zachycení agitační výzdoby použila autorka barvu, což je svým způsobem překvapením, neboť své projekty zpracovává výhradně černobíle.

KOUPIT

PER MUSICAM AEQUO

Fotografie: Dana Kyndrová
Jazyk: český, anglický, německý
Grafická úprava: Karel Kerlický
Rok vydání: 1998
Vydal a nadace Per musicam aequo
Formát: 46 stran, 20 x 22 cm, 40 foto
Vazba: brožovaná


Per musicam aequo (tj. hudbou se vyrovnávám) je nadace podporující hudební vzdělávání zrakově postižených při Konzervatoři a ladičské škole Jana Deyla v Praze. Autorka se rozhodla vytvořit pro nadaci menší publikaci, zachycující život nevidomých hudebníků, a tím pomoci získat finanční prostředky. V dnešní uspěchané době má fotografie mnohem silnější dopad na potenciální donátory než psané slovo. Fotografovala jednak na samotné Konzervatoři a ladičské škole Jana Deyla v Praze, dále pak ve Škole Jaroslava Ježka pro nevidomé a zrakově postižené na Hradčanech v Praze, na Tmavomodrém festivalu v Brně a na Mezinárodní soutěži nevidomých a slabozrakých hudebních interpretů v Mariánských Lázních.

KOUPIT

Devadesátky

NINETIES

Fotografie: Dana Kyndrová
Úvodní text: Josef Moucha
Jazyk: český, anglický
Grafická úprava: Karel Kerlický
Rok vydání: 2024
Vydal: Kant
Formát:,152 stran, 21 x 23 cm, 128 foto
Vazba: pevná
ISBN: 978-80-7437-424-1


Půl století humanisticky laděného fotografování završuje Dana Kyndrová devátou obrazovou publikací. Autorka knih stavěných na způsob příběhů se prosadila soustavným zveřejňováním nadčasových svědectví o rozmanitých stránkách společenské problematiky.
Devadesátkami rekapituluje sváteční nálady konce totality i všednodenní pracovní nasazení. Původní hledisko bezprostředních postřehů získává s odstupem času na kritické dramatičnosti. Připomíná jak úpadky průmyslových podniků, tak „bouřlivé erotické akce a pompézní párty,“ řečeno slovy dokumentaristky. „Na pivních slavnostech teče pivo proudem a Češi jsou ve svém živlu…“

KOUPIT